automotive

Linia produktów ekologicznych

ECOLINE to długofalowy program, w ramach którego łączymy ekologię z ekonomią w jedno, w ramach dostępnych zasobów.
Mierzymy rezultaty wszystkich naszych działań na rzecz środowiska i dobrostanu przyszłych pokoleń.

Siłą napędową firmy COVENTYA jest pragnienie dostarczania produktów, które są przyjazne dla środowiska, wykraczają poza status ekologiczny konkurencyjnych technologii oraz dotrzymują kroku najnowszym przepisom prawa.

Poniższa deklaracja misji pomaga nam realizować naszą strategię w ramach dążenia do zbiorowego wyniku

Ludzie

Planeta

Zyski

 

  • Wdrożyliśmy szeroko zakrojony program edukacyjny dla licznych pracowników, dotyczący zdrowia, bezpieczeństwa i zrównoważonych praktyk w miejscu pracy. Mamy nadzieję, że duży poziom przejrzystości związany z inicjatywą ECOLINE sprawi, że nie tylko stanie się ona częścią naszej codziennej pracy, lecz także wielu pracowników przeniesie jej zasady do domów. Gdy tylko uzyskamy konkretne wyniki dotyczące tego programu, potwierdzające jego przydatność w skali globalnej, zaplanujemy jego wprowadzenie na całym świecie.
  • Organizujemy doroczny konkurs Cov-ECO-Challenge, w ramach którego różne zakłady przesyłają propozycje i wdrażają mierzalne projekty związane ze zrównoważonym zarządzaniem. Pod koniec każdego roku oceniamy każdy projekt pod kątem jego wartości dla potrójnego wyniku i zwycięski kraj otrzymuje nagrodę.
  • Naszym klientom zapewniamy pełny i łatwy dostęp do wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu i pracy z nim; są one regularnie rozprowadzane i dostępne w sieci dostarczamy je też społecznościom, w których działamy.
  • Prowadzimy stały program edukacyjny dotyczący odpowiedzialnego stosowania i właściwego używania naszych produktów.
  • Nasza grupa WaterCare zapewnia bezpłatną pomoc w projektowaniu i eksploatacji systemów zarządzania ściekami.
  • Dotyczące naszej branży przepisy ochrony środowiska są zamieszczane w sieci i łatwo dostępne w celu przeglądania.
  • Stworzyliśmy zakodowany system oceny w dokumentacji naszych produktów, pozwalający klientom podejmować odpowiedzialne decyzje.