Z biegiem lat wielokrotnie udowadnialiśmy naszą skłonność do przekraczania oczekiwań, ciągłego doskonalenia, dążenia do podejmowania wyzwań oraz przekraczania granic konwencjonalnej wiedzy. Niemniej jednak, istnieje kilka dróg, z których nigdy nie zbaczamy oraz zasad, których nigdy nie przekraczamy – są to zasady ustanowione przez naszą firmę.

Mentalność firmy Coventya to przede wszystkim następujące wytyczne i zasady:

  • Integracja wizji, misji i wartości w ramach praktyki
  • Poprawa zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu każdego pracownika
  • Zapewnienie sprawiedliwych, równych i jednolitych warunków zatrudnienia dla wszystkich pracowników
  • Zwiększenie zaangażowania pracowników w pracę w celu uzyskania większej wydajności
  • Zapewnienie możliwości osobistego rozwoju poprzez szkolenia i doświadczenia za granicą
  • Dążenie do doskonałości poprzez elastyczność, kreatywność i otwartość na uczenie się i przystosowanie do zmieniających się potrzeb Grupy