Nasza cywilizacja jest w dużym stopniu zależna od produktów naftowych. Od paliw po kremy do twarzy: życie w obecnym kształcie może się drastycznie zmienić, jeśli dostępność tych produktów opartych na związkach węgla zostanie w jakikolwiek sposób ograniczona. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jaką rolę odgrywa wykończenie metalu w utrzymaniu rurociągów we właściwym stanie.

Żrące ciecze, gazy i woda morska mogą uszkadzać rury, zawory i inne elementy systemu przesyłowego, jeśli nie zostaną one zabezpieczone. Zastosowanie zaawansowanych stopów, jak inwar, Hastelloy® czy nawet stal nierdzewna jest zbyt kosztowne i związane z trudnościami w produkcji.

Powłoki nakładane galwanizacyjnie oraz metodą bezprądową znajdują szerokie zastosowanie w tym segmencie. Nakładanie niklu metodą bezprądową jest szeroko stosowane w tej branży i pozwoliło na osiągnięcie niezawodnej instalacji na polach od lat 50. XX wieku. Prawie 15% powłok niklowych nakładanych metodą bezprądową jest w jakiś sposób związane wydobywaniem ropy, rafineriami i przesyłaniem jej do użytkowników.

Procesy

COVENTYA zdaje sobie sprawę ze znaczenia tej działalności w portfolio zastosowań globalnych. Dzięki naszej obecności w Europie, Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych rozwijamy się intensywnie dzięki dywersyfikacji rynku.

Brazylia, Chiny, Europa Wschodnia i rozwijające się kraje Azji Południowo-Wschodniej charakteryzują się dużymi możliwościami w dziedzinie nieustannej ekspansji w tym wysoce technicznym i krytycznym segmencie rynkowym.

Innowacje

Pod naciskiem wysokich cen ropy i coraz mniejszej podaży koncerny naftowe rozpoczęły eksplorację środowisk, które kiedyś uznały za zbyt nieprzyjazne. Te nieprzyjazne środowiska wymagają nowych powłok, które oprą się trudnym warunkom. COVENTYA oferuje takie produkty, jak ENOVA H15 i ENOVA 949, które sprostają tym trudnym warunkom. Oba to procesy bezprądowego nakładania niklu, pozwalające na uzyskanie warstwy stopu niklu z 10% fosforu, która umożliwia stworzenie osadzonej powłoki, która nie zawiera porów i jest wytrzymała na ataki.

Nowe i nowatorskie powłoki kompozytowe znajdują zastosowanie, a w przyszłości prawdopodobnie będziemy stosować powłoki oparte na nanocząsteczkach, co pozwoli na dalsze poprawienie parametrów. ENOVA KR to unikatowa powłoka, która wbudowuje cząsteczki azotku boru w strukturę stopu niklowo-azotowego. Cząsteczki te poprawiają odporność na zużycie i zwiększają smarowność, a azotek boru tworzy doskonały smar stanowiący suchą warstwę. I wreszcie ENOVA 110, kompozyt PTFE, to osadzona powłoka, która zapewnia wyjątkową smarowność i łatwość wyjmowania elementu z formy.

Nowe technologie, jak energia wiatrowa i słoneczna, jak również paliwa alternatywne, już tworzą możliwości rozwoju dla firm opartych na innowacjach, jak COVENTYA.

 

Właściwości funkcjonalne

Bezprądowe powlekanie niklem – linia ENOVA
Systemy ENOVA z wysoką zawartością fosforu – ENOVA H 15 i ENOVA 949/950
Systemy ENOVA ze średnią zawartością fosforu – ENOVA EF 587 i ENOVA EF 509
Systemy ENOVA z niską zawartością fosforu – ENOVA EF 163 i ENOVA EF 243
Specjalne systemy do kompozytów – ENOVA KR (hBN) i ENOVA 110 (PTFE)