Przemysł urządzeń elektrycznych rozwija się dzięki boomowi w branży Internetu i telekomunikacji. Lecz długofalowy i utrzymujący się popyt występuje także w przemyśle energetycznym, budowlanym i towarów konsumenckich.

Procesy

Przezroczyste powłoki niebieskie są przeważnie bardziej popularne od cienkich powłok niebieskiego pasywatora. Zapewniają dobry poziom zabezpieczenia antykorozyjnego i przewodność elektryczną. Zgodnie z tymi wymogami procesy LANTHANE i FINIDIP, oba wytwarzające powłoki pasywacyjne na bazie Cr (III), są całkowicie zgodne z najnowszymi dyrektywami europejskimi WEEE.

LANTHANE i FINIDIP są dostępne w kolorze żółtym i czarnym oraz dla czystego cynku i stopów cynku.

Proces bezprądowego nakładania niklu ENOVA jest często stosowany jako warstwa podkładowa w antenach wysokiej częstotliwości i złączach na tym rynku. Osadzone powłoki EN tworzą jednorodną warstwę, która chroni podłoże przed korozją.

Innowacje

Europejskie dyrektywy RoHS (o ograniczeniu substancji niebezpiecznych) i WEEE (o odpadach elektrycznych i elektronicznych) weszły w życie w dniu 1 lipca 2006 r.

Dyrektywy te zakładają eliminację ołowiu, rtęci, kadmu i chromu sześciowartościowego we wszystkich urządzeniach sprzedawanych w Europie. COVENTYA oferuje nowe pasywatory trójwartościowe we wszystkich kolorach, zapewniające zgodność z dyrektywami RoHS/WEEE.

Właściwości ochronne

Czysty cynk – PRIMION 240
Stop cynku – linia PERFORMA 280
Stop cynku – PERFORMA 260
Czysty cynk – ZETAPLUS
Czysty cynk – ALCYON
Pasywator – linia LANTHANE
Pasywator – linia FINIDIP
Warstwa nawierzchniowa – linia FINIGARD
Warstwa nawierzchniowa – ZINTHIUM FOM

Właściwości funkcjonalne

Bezprądowe powlekanie niklem – linia ENOVA
Systemy ENOVA z wysoką zawartością fosforu – ENOVA H 15 i ENOVA 949/950
Systemy ENOVA ze średnią zawartością fosforu – ENOVA EF 587 i ENOVA EF 509
Systemy ENOVA z niską zawartością fosforu – ENOVA EF 163 i ENOVA EF 243
Specjalne systemy do kompozytów – ENOVA KR (hBN) i ENOVA 110 (PTFE)
Złocenie – PARELEC

Właściwości dekoracyjne

Miedź – linie CUBRAC 400 i 600
Miedź – DIASTAR 100
Nikiel – CRYSTAL
Nikiel – CRYSTAL BLACK
Nikiel – CRYSTAL BARREL
Nikiel – SATIN CRYSTAL
Nikiel – CRITERION SB 100
Nikiel – CRITERION MP 200
Nikiel – CRITERION MC 300
Nikiel – ALFA C20
Chrom – linia TRISTAR
Chrom – linia Chrome 200
Stopy cyny – CEDIA
Stopy cyny – NISTLA

POP (powlekanie tworzyw sztucznych)

Konwencjonalne powlekanie wstępne – linia SILKEN
Niezawierająca chromu sześciowartościowego – SILKEN BOND

Metale szlachetne

Srebro – linia SILVIUM
Pallad – linia DECOMET
Warstwy ochronne – linia ANTIOX
Złoto – linia AURANE