W przypadku korzystania z Witryny internetowej firmy COVENTYA oraz materiałów dostępnych w Witrynie obowiązują poniższe zasady. Przed uzyskaniem dostępu do jakiejkolwiek części Witryny prosimy uważnie zapoznać się z tymi warunkami. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na te warunki, prosimy o nieodwiedzanie naszej Witryny.

Prawa własności intelektualnej

Informacje zawarte w tej witrynie, także, bez ograniczeń, wszelkie projekty, tekst, obrazy, informacje prasowe i inne informacje są objęte ochroną prawa dotyczącego własności intelektualnej we Francji i innych krajach, a ich właścicielem jest firma COVENTYA lub zostały one wykorzystane za zgodą właściciela praw autorskich. Informacji tych nie wolno, z wyjątkiem przypadków objętych pisemną licencją, kopiować, powielać, przesyłać, wyświetlać, odtwarzać, rozpowszechniać, wypożyczać, udzielać na nie podlicencji, zmieniać, przechowywać w celu późniejszego użycia lub w inny sposób używać, częściowo lub w całości, w jakikolwiek sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy COVENTYA, z wyjątkiem przypadków, gdy takie użycie dopuszczają francuskie przepisy o prawie autorskim.

 

Znaki towarowe, logotypy, obrazy i znaki rozwiązania firmy COVENTYA używane w niniejszej witrynie stanowią własność firmy COVENTYA i nie mogą być wykorzystane bez uzyskania zgody firmy COVENTYA, a i wówczas wyłącznie po zamieszczeniu odpowiedniej informacji.

 

Informacje poufne

Przesyłając lub zamieszczając jakiekolwiek informacje udzielają Państwo firmie COVENTYA nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na wykorzystanie, powielanie, wyświetlanie, odtwarzanie, modyfikowanie, przesyłanie i rozpowszechnianie tych materiałów lub informacji i wyrażają Państwo zgodę na swobodne wykorzystanie przez firmę COVENTYA wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how czy technik przesyłanych lub zamieszczanych w jakimkolwiek celu.

Prywatność

Firma COVENTYA uznaje i szanuje prawo użytkowników witryny do prywatności. Firma COVENTYA może przechowywać dane osobowe, jeśli jest to dopuszczalne lub wymagane przepisami prawa; dotyczy to także ujawniania informacji, które jest niezbędne lub zalecane w celach związanych z ochroną praw, bezpieczeństwa lub mienia firmy COVENTYA lub innych podmiotów, zgodnie z wymaganiami prawnymi. Bez uzyskania Państwa jednoznacznej zgody firma COVENTYA nie będzie udostępniać, sprzedawać ani udostępniać Państwa danych osobowych, lecz może zbierać i/lub dostarczać innym podmiotom statystyki zbiorcze dotyczące witryny i użytkowników. Podczas odwiedzania przez Państwa niektórych elementów witryny w Państwa komputerze mogą zostać zapisane pewne pliki. Informacje te będą miały postać pliku cookie i będą umożliwiały monitorowanie witryny w celu lepszego dopasowania jej do Państwa zainteresowań i preferencji.

Łącza

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn i firma COVENTYA nie ma kontroli nad polityką prywatności tych witryn. Niniejsza deklaracja prywatności dotyczy jedynie informacji zbieranych i przechowywanych przez firmę COVENTYA.

 

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszej Witryny i zawartej na niej materiałów jest prawo francuskie.