REACh

En yaygın ismiyle REACH olarak ifade edilen Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına yönelik EC 1907/2006 sayılı Avrupa Kimyasallar Tüzüğü, 1 Haziran 2007 tarihinden bu yana yürürlüktedir. REACH’in amacı, insan sağlığının ve çevrenin yüksek düzeyde korunması ve Avrupa’da kimyasal maddelere dair tüzükler arasında standardizasyonun sağlanmasıdır.

COVENTYA, pazardaki rolünü ve bununla ilişkili olarak Avrupa’da kimyasallara ilişkin yürürlükte olan mevzuatlarda belirtilen görev ve sorumlulukları çok ciddiye almaktadır. Ürün portföyümüz, REACH tüzüğü dâhilindeki olası tescil ve izin yükümlülükleri bakımından gözden geçirilmiştir. Tanımlanıp tespit edilen maddelerin kaydı, en geç 1 Haziran 2018 itibariyle zamanında tamamlanmıştır. Bu sayede, müşterilerimize tedarik edilecek ürünlerin üretimi için gereken tüm hammaddelerin kayıtları yapılmış olmaktadır.

Tedarik zincirindeki en önemli bilgi kaynağı, güvenlilik bilgi formudur. Ürünlerimiz, formüllerden/karışımlardan ibaret olup, maddelerin ve karışımların sınıflandırılmasına, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına (CLP) dair EC 1272/2008 sayılı tüzüğe göre sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve ambalajlanmıştır. COVENTYA’nın güvenlilik bilgi formları, REACH tüzüğünün güncel Ek II belgesine uygundur ve müşterilerimiz bu formları tanımlanan bir portaldan cihazlarına indirebilecekleri gibi ilgili departmanlardan da talep edebilirler.

Elektrolitik kaplama uygulamalarında SVHC maddeleri de (yüksek önem arz eden maddeler) yer alabilir. REACH’e göre ağrılıkça %0.1 den fazla SVCH (yüksek önem arz eden maddeler: toksik, kanserojen vs ) kimyasalları içeren karışımlarda, SVCH kimyasalının karışımın bir bileşeni olduğu belirtilmelidir. Tehlikeli maddelerin SVHC aday listesine girmesi durumunda vakit kaybetmeden ürünlerimizi bu açıdan kontrol etmekteyiz. SVHC maddeleri mevcutsa, REACH tüzüğünün 31. Maddesine uygun şekilde güvenlilik bilgi formlarımızı kullanarak müşterilerimizi bilgilendirme görevimizi yerine getirmekteyiz. Güvenlilik bilgi formunun 3. bölümünde (bileşim/bileşenlere dair bilgiler), SVHC aday listesinde yer alan maddeler açıkça SVHC maddesi olarak tanımlanmaktadır. Bilinen REACH kayıt numaralarını yansıtırken de aynı şekilde hareket etmekteyiz. Bölüm 3’te REACH kayıt numaraları, her farklı bileşene göre atanmıştır

COVENTYA, madde üreticisi değildir. Bu nedenle, REACH tüzüğünün 33. Maddesi anlamında bilgilendirme yükümlülüğüne tabi değiliz. SVHC’nin ağırlıkça yüzdesini IMDS verilerine dayalı olarak belirleyebilirsiniz. Lütfen, teknik veri formlarımızın son sayfasında yer alan IMDS kimlik bilgilerine bakınız.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekte çekinmeyiniz.

ALMANYA

REACh.Germany@coventya.com

İTALYA

REACh.Italy@coventya.com

FRANSA

REACh.France@coventya.com

İSPANYA

REACh.Spain@coventya.com

İSVEÇ

REACh.Sweden@coventya.com

 

REACh Sunumları:

ELV direktifi

Presentation ELV 120816

RoHS Direktifi

Presentation RoHS 120816

WEE Direktifi

Presentation WEEE 120816

 

Uluslararası Malzeme Veri Sistemi

 

Yüksek miktarda eski araç bulunması ve bunların parçalarının yüksek değeri nedeniyle uygun bir atık imha ve geri dönüştürme politikasının benimsenmesi önemlidir.

Net bir tanımlama ve beyan ile belirli bir geri dönüştürme veya imha işlemi gerçekleştirilebilecek şekilde parçaların ve malzemelerin sınıflandırılması mümkündür.

Otomobil endüstrisinde kullanılan tüm malzemeler Uluslararası Malzeme Veri Sistemi’nde (IMDS) arşivlenir ve saklanır. Bu tabanda Malzeme Veri Formları (MDS) oluşturulur. Kullanılan tüm malzemeler ve parça bileşenleri bu MDS’ye dahil edilir. Bu, sonraki geri dönüştürme işlemi için gereklidir.

COVENTYA tüm proseslerimiz için Teknik Veri Formları (TDS) oluşturmaktadır. TDS’nin son sayfasında ilgili IMDS-ID listelenir.

IMDS ile ilgili sorularınız veya talepleriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçiniz:  IMDS@coventya.com