page header

Coventya’nın CASTELOX yaklaşımı, alüminyum döküm alaşımlarının anodik oksidasyonunu efektif şekilde geliştirilmesini sağlayan bir bakış açıcısı ve ürün grubu sunar.

Çoklu avantajları arasında yüksek proses verimliliği, işlevsellik ve görsel kalite yer alır. Castelox ürün grubu ile yüksek tekrarlanabilirlikte, yüksek kalitede döküm alaşımlarının anodizasyonu garanti edilmektedir. Otomoil sektörü başta olmak üzere hafif metal metallerinin kullanıldığı her sektörde, alüminyumun anodik oksidasyonu işlemi ile sürdürülebilir, çevre dostu üretime katkıda bulunuyoruz.

Peki, Anodizasyonu oldukça zor olan döküm alüminyum alaşımlarının estetik ve yüksek performansta kaplanmasını sağlayan CASTELOX’un arkasındaki teknoloji nedir? Kısacası CASTELOX, döküm alaşım çeşitleri için yüksek kaliteli anodik kaplamalar sağlayan yeni bir ürün portföyü ile yeni bir süreç yaklaşımı olarak tanımlanabilir.

Sürecin derinliklerine inelim:

Alüminyum Yüzey İşlem evrimi

Anodik aluminyum oksit tabakasının görsel ve fonksiyonel performansı doğrudan oksit tabakasının düzenine ve yapısına bağlıdır. Anodizasyon işlemi, eloksallanabilir alüminyum alaşımları (6XXX,5XXX vb.)  için oldukça bilindik bir işlem olmasına rağmen %12’ye kadar yüksek (>%7) Si içeren döküm Al alaşımları için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Klasik yöntemlerle eloksallanmaya çalışılan, yüksek silisyum içerikli döküm alaşımlarının yüzeylerinde oluşturulan eloksal tabakası düzensiz bir yapıya sahiptir bu da eloksal tabakasının düzensiz renklenmesinin yanı sıra korozyon ve aşınma direnci gibi fonksiyonel özelliklerini de olumsuz etkiler. OEM’lerin güvenebilecekleri, tekrarlanabilir yüksek performanslı yüzey kalitelerini sağlamak için bu düzensiz oksit tabakasını oluşumundan ya da “sıfır noktalardan” kaçınılmalıdır. Ama nasıl? Coventya’nın Alüminyum Yüzey İşlemleri merkezinde (Tuzla, Türkiye), konusunda uzman özel Ar-Ge ekibi, aşağıdakilerin nasıl yapılacağını yenilikçi bir şekilde keşfederek bu zorluğun üstesinden geldi:

  • AAO tabakasının düzenliliğini /tutarlılığını arttırmak
  • Verimliliği arttırarak daha yüksek / daha homojen kalınlıklarda kaplamaya olanak sağlamak
  • İşlem sırasında iç gerilmeleri kontrol ederek tabakasının çatlamasını önlemek

Yenilikçi teknoloji

Yeni üretim süreci, karmaşık şekilli döküm alüminyum parçalar/bileşenler için çok önemli bir özellik olan oksit tabakasının düzenliliğini arttırmaktadır.

Daha iyisi de var: CASTELOX Yaklaşımı ile oluşturulan AAO katmanı sert, aşınma direnci yüksek ve çatlama eğilimi az olma özelliklerine sahiptir. Sıralanan bu özellikler, sertlik ve aşınma direnci beklentileri yüksek olan otomotiv/endüstriyel ekipman uygulamaları için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

CASTELOX yaklaşımı ile kaplanmış döküm alaşımları, OEM gereksinimleri ve mühendislik standartları için açıkça önemli bir avantaj olan üstün korozyon dayanımı da göstermektedir.

Ana mesaj

CASTELOX, Coventya’nın market lideri Ar-Ge teknik bilgisi ve inovasyonunun olağanüstü sonucudur. CASTELOX yaklaşımı, OEM’ler başta olmak üzere, tüm sektöre zorlu döküm alaşımları üzerinde düzenli ir oksit tabası oluşumuna olanak sağlayarak, ölçülebilir ve tekrarlanabilir çözümler sunmaktadır.