automotive

Ekoline

ekoloji ve ekonomiyi bir araya getirdiğimiz ve mevcut kaynakların sınırları içinde çalışan uzun vadeli bir projedir.
Aldığımız tüm tedbirler çevre ve gelecek nesillerin refahı üzerindeki etkileri açısından ölçülmektedir.

COVENTYA rakip teknolojilerin çevresel durumunu aşan ve olası düzenlemelere karşı sürekli hazırlıklı olan tamamen çevre dostu ürünler sunma arzusuyla hareket etmektedir.

İnsan, Gezegen ve Kâr şeklinde üç temel noktaya odaklı hareket ettiğimiz için aşağıdaki görev tanımı stratejimize yön vermekte yardımcı olmaktadır:

İnsan

Gezegen

Kâr

 

  • İşyerinde sağlık, güvenlik ve sürdürülebilir uygulamalar hakkında çok sayıda çalışanımız için kapsamlı bir program uyguladık. ECOLINE girişimimizde yüksek düzeyde şeffaflığın bu sistemi günlük rutinimizin doğal bir parçası haline getirmekle kalmayacağını aynı zamanda net olarak anlaşılmasını sağlayacağını umuyoruz. Bu programdan elde edilen somut sonuçlar global çapta uygulanabilirliği doğruladığı anda dünya çapında bir uygulama planlanacaktır 
  • Farklı tesislerin ölçülebilir sürdürülebilirlik projeleri önerdiği ve uyguladığı yıllık Cov-ECO-Challenge toplantıları düzenliyoruz. Her yıl sonunda her proje üç temel nokta üzerinden değerlendirilir ve kazanan ülkeye ödüller verilir. 
  • Tüm ürün güvenliği ve sevk kılavuzlarına tam ve kolay erişim müşterilerimize düzenli olarak sunulmakta olup faaliyet gösterdiğimiz topluluklardaki müşterilerimize ve ilgili taraflara çevrimiçi olarak sunulmaktadır. 
  • Ürünlerimizin sorumlu kullanımı ve uygun şekilde imha edilmesi için sürekli bir eğitim programı. 
  • WaterCare grubumuz atık yönetimi sistemlerinin tasarımında ve işletilmesinde ücretsiz destek hizmeti sunmaktadır. 
  • Endüstrimizle ilgili çevresel düzenlemeler çevrimiçi gönderilmekte ve istendiği zaman görüntülenmek için hazır tutulmaktadır
  • Müşterileri sorumlu kararlara doğru yönlendirmek için ürün literatürümüzde bulunan kodlu bir derecelendirme sistemi oluşturduk.