automotive

Grup Yönetimi Politikası

Working with all our partners on the basis of trust and cooperation

Kapsam

 

Coventya, Yüzey İşleme sektörleri için özel amaçlı kimyasalların tasarımı, üretimi ve servisi alanlarında uzman bir uluslararası şirketler grubudur. Misyonumuz, küresel müşteri tabanımıza “yüksek performanslı yüzey teknolojileri” sunmaktır. Bu misyon, kimyasal ürünlerimiz için olduğu kadar Teknik Servis birimimiz için de geçerlidir. Otomobil üreticileri veya önde gelen lüks ürün markaları gibi pek çok sektörde tanınmış bir iş ortağı olarak odak noktamız müşterilerimiz ve müşteri memnuniyetidir. İş ortaklarımızla güvene ve işbirliğine dayalı olarak yürüttüğümüz çalışmalar, şirketimizin başarısının vazgeçilmez unsurlarından biridir.

Her şirket, daha büyük bir evrenin üyesi olup, kendi topluluğu içerisinde üstlendiği rolü oynamakta, sürdürülebilirlik, iş güvenliği sağlamakta, yürürlükteki tüm yasalara riayet etmekte ve varlığımızın kaynağı olan doğal kaynakları korumaktadır. Bu kaynaklarda gelecek kuşakların da hakkı vardır. Bu sebeple Genel Yönetim Politikamız, tüm paydaşlarımızın üstlendiği rolü tanımlayan bir çerçeve sunacak şekilde tasarlanmıştır.

Çalışanlarımız

Yetenekli ve motivasyonu yüksek çalışanlarımız en önemli kaynağımız olup ekonomik başarımızın temelini oluşturmaktadır. Çalışanlarımızı eğitimlere katılmaya teşvik etmenin ve bunu zorunlu kılmanın yanı sıra iyileştirme önerilerinde bulunacakları ve bir ekip olarak çalışacakları bir ortam sunuyoruz. Şirketimizin başarısı için gereken kaynakları ve bilgiyi bunlara ihtiyacı olan çalışanlarımızın erişimine sunuyoruz. Yöneticilerimiz, davranışlarıyla örnek olma eğitimleri almıştır ve Şirketimizin Vizyon ve Değerleriyle uyumlu tutum ve davranışlar sergilemektedir. Tüm çalışanlarımızın çalışanlarımızın, kalite, çevrenin korunması, enerji verimliliği, bilgi güvenliği, Sağlık ve Emniyet alanlarında faaliyetlerimizin sürekli iyileştirilmesinde ve yerleşik Etik Davranış Kurallarına riayet edilmesinde ve bunların uygulanmasında işbirliği yapmaları gerekmektedir.

Müşterilerimiz

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayıp bunlara yönelik bağlayıcı taahhütleri yerine getirmeye ve performansımızı sürekli geliştirmeye gayret ediyoruz. Tüm dünyaya hitap eden yerel bir şirket olmamız, müşteriler nezdinde en üst düzey memnuniyeti sağlamak için süreçlerimizi zamanında teslim etmemizi ve mükemmel müşteri desteği sunmamızı sağlıyor.
Kalite Yönetim Sistemlerimiz, sadece bir formalite icabı olarak belgelendirilmemiştir; aksine bizi müşterilerimiz için çok daha iyi bir iş ortağı olma yolunda gayret göstermeye sevk etmektedir. Kaydettiğimiz ilerleme, açık bir şekilde tanımlanmış hedefler takip edilerek düzenli olarak denetlenmektedir

Tedarikçilerimiz

Sürdürülebilir sistemlerin hiçbiri, güvenilir tedarikçilerden oluşan bir ağ olmadan işleyemez. Tedarikçilerimizi, değer zincirimizin olmazsa olmaz iş ortakları olarak görüyoruz. Bu yaklaşım, sadece maddiyatla ilgili değildir; Kurumsal Değerlerimize bağlılık ve uzun süreli işbirliği vizyonumuzla alakalıdır. Tedarikçi Etik Davranış Kuralları temel felsefemizi yansıtmaktadır.

Çevremiz

Ekonomik büyüme sürecinde kaynaklarımızı korumak ve sosyal ilerlemeyi desteklemekle yükümlüyüz. Küresel ölçekte daha önce hiç olmadığı kadar net bir şekilde gördüğümüz koşullar, bizi daha yaratıcı çözümler geliştirmeye sevk etmekte ve en az kaynakla en yüksek performansı yakalamamıza yardımcı olmaktadır. Çevre üzerindeki etkimizi sürekli ölçüyor ve bu etkiyi azaltmaya yönelik süreçler geliştiriyoruz.
Uyum yükümlülüklerini yerine getirmeye yönelik tutarlı bir Çevre Kılavuzu günümüzde hepimiz için hayati öneme sahiptir. Çevreyi korumak ve bu süreçte enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak amacıyla sahip olduğumuz kaynakları verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanmak için aktif bir şekilde çalışıyoruz

Toplum

İyi kurumsal vatandaşlık, bizi aranan bir işveren haline getirmekte, uzun vadede faaliyetlerimizi yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz yerel desteği almamıza yardımcı olmaktadır. İçinde bulunduğumuz topluluklarımızda karşılaştığımız yerel zorlukların çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunuyoruz. Şeffaf bir Sosyal Yönetişim sistemi kurumlarımıza ve politikalarına güven duyulmasını sağlıyor.
Bu bağlamda tüm çalışanlarımız, bu politikayı uygulamakla sorumludur. Bu şekilde yönetim sistemimizin etkinliğine ve aynı zamanda adil, çevreye duyarlı ve yardımsever bir toplum tesis edilmesine katkıda bulunuyoruz.

 

Downloads 

General Management Policy 2020