Coventya’nın müşterilerimize, çalışanlarımıza, komşularımıza ve çevremize olan bağlılığı, kuruluşumuzun her seviyesinde sağlam sağlık, güvenlik ve çevre uygulamaları kullanımımızda temel oluşturur.

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önemlidir ve eğitim aracılığıyla bilgi ve farkındalığı geliştirerek, Coventya, çalışanlarımızın korunması ve faydası için sürdürülebilir bir sağlık ve güvenlik kültürünü sürekli olarak sürdürmeye çalışmaktadır. Eğitim, iletişim ve örgütlü çaba ve prosedürleri teşvik ederek, kendi standartlarımızı belirleyen bir felsefe olan “Coventya Felsefesi”ni benimsedik. Bu felsefenin eleştirisi, olayların ve kazaların önlenebilir olduğu ve sıfır olay ve kaza oranlarının bizim hedefimiz olduğu bilgisidir. Bu sadece aşağıdan yukarıya destek ve fikirler ile birlikte yukarıdan aşağı desteği kapsayan bir yaklaşımla gerçekleştirilebilir. Bu felsefeden, aşağıdakileri oluşturmak için tüm Coventya bölgelerindeki çabaları, süreçleri ve prosedürleri yansıtmak üzere bir küresel denetim programı geliştirdik:

  1. Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı ve işin hiç bu kadar acil olmadığı anlayışı, iş güvenliğini sağlamak için zaman alamıyoruz
  2. Sağlık ve güvenlik misyonumuzun eylemlerimizle uyumlu hale getirilmesi
  3. Kuruluşun her seviyesinde hesap verebilirlik
  4. Önemli performans göstergesi olarak güvenlik

Coventya’da, günümüz teknolojisinin ve yarının yenilikçiliğini sağlama çabalarımızda, çevreye olan etkimizin farkında olmamamız gerektiğini biliyoruz. Çevresel kaygıların sınırlar ya da engeller koymadığı, fırsat yarattığı ve sürdürülebilir iş uygulamalarının yarattığı, çalışanlarımız, ailelerimiz, komşularımız, toplumlarımız, müşterilerimiz ve dünyamız için anlamlı olduğu inancıyla sonuçlanan anlayış budur. Coventya’nın nasıl çalıştığımıza dair standartlar belirlediği inancıyla; hammaddelerin tedarikinden, ürünlerimizin gelişimine ve dağıtımına kadar, çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek için her seviyede hedefliyoruz. Her Coventya konumunda, sürekli olarak şunları arıyoruz:

  1. Genel enerji tüketiminizi ve takip eden karbon ayak izinizi azaltmak
  2. Koruma, geri dönüşüm ve diğer sürdürülebilir önlemlerle atık ve kirliliği azaltmak
  3. Yerel, bölgesel ve küresel yasal uyumluluğu aşmak
  4. Sürdürülebilir iş uygulamalarımızı sürdürme, geliştirme ve iyileştirme çabalarımızda, çalışanların organizasyonun her seviyesinde çalışmasını sağlamak
  5. Yeni sürdürülebilir metodolojileri benimsemek

Coventya’nın sözleri, HSE misyonumuzun tek başına kelimelerle değil, günlük faaliyetimizde gözlemlenen eylemlerle tanımlanmayacağıdır.