Sürdürülebilirlik Kültürü

21’inci yüzyıl şirketler açısından önemli değişiklikler getirmektedir. Yalnızca ekonomik başarı ve faaliyet gösterilen topluluklar için istihdam yaratıldığı gerçeği artık saygı duyulan bir vatandaş olmak için yeterli değildir. Sorumluluğun kapsamı sürekli genişlemektedir ve artık çok kapsamlı Çevre, Sosyal Sorumluluk ve iyi Kurumsal Yönetişim (ESG) alanlarına uzanmaktadır.  Şirketlerin bu alanlardaki çabalara aktif olarak katılmaları ve uzun vadede işveren olarak cazibelerini sürdürmeleri beklenmektedir. Yöneticiler gözlerini açmalı ve şirketleri için sürdürülebilir bakış açıları geliştirmelidir.

 

Sürdürülebilirlik, en basit anlamıyla gelecek nesillerin iyiliği için uzun vadeli sosyal, ekonomik ve çevresel değer yaratmak ve bunu en üst düzeye çıkarmakla ilgilidir.  Sürdürülebilirlik pek çok yönden operasyonlarla, süreçlerle ve çalışanlarla bağlantılıdır.[LE1]
COVENTYA olarak, sürdürülebilirlik ilkelerini çalışanlardan, müşterilerden ve tedarikçilerden topluluklara kadar şirketimizin faaliyetlerinden en çok etkilenenlere uygulamak suretiyle sürdürülebilirliğe daha geniş bir objektiften bakmaktayız.

COVENTYA dünya genelinde 700’e yakın çalışana sahip olup, 15 ülkede doğrudan faaliyet göstermektedir.  Bunların haritadaki yerlerine bakılmaksızın, COVENTYA ve ortakları aşağıdakileri uygulamak suretiyle yaptıkları her işte iyi kurumsal idareciler olmaya çaba göstermektedir:

 

  • Hayır kurumlarını, sivil toplum hareketlerini ve faaliyet gösterdiğimiz toplulukları desteklemek
  • Güvenli çalışma uygulamalarını teşvik etmek ve komşularımıza saygılı olmak
  • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirgemek için çalışmak
  • Tüm kanun ve yönetmeliklere uymak

 

COVENTYA dürüst hareket etmeyi ve en üst düzeyde etik davranış standardına bağlı olmayı taahhüt eder.  Yasalara uyum ticari bir zorunluluktur ve COVENTYA’nın ortakları etik ve dürüst hareket etmeye kendilerini adamıştır.

Etik İş Yapma Kurallarımız gibi her çalışanın eylemlerinde esas alacağı ve birincil ortaklarımız için de geçerli olan birçok önemli doküman geliştirdik. Tedarikçilerimizin, tedarik zincirimizde etik şartlara uyulmasını temin eden Tedarikçi Kurallarımızı  imzalaması zorunludur.

En değerli varlıklarımız olan çalışanlarımızı yönetme şeklimiz İnsan Kaynakları Politikamızda açıklanmış olup, özel bir Sağlık ve Güvenlik görev gücü iş kazalarını ve çevresel riskleri azaltmanın yollarını tespit etmek için tesislerimizi sürekli olarak incelemektedir.

Çevre, Sosyal Sorumluluk ve iyi Kurumsal Yönetişime büyük önem veriyoruz ve somut eylemler ve girişimlerle her gün daha iyiye gitmeye gayret ediyoruz. Gelişim adımları bireysel olarak küçük olsa da daha geniş bir perspektiften bakıldığında büyük bir hareket yaratma etkisine sahiptir.