Yıllar geçtikçe, zamanımızın sınırlarını zorlama, beklentiyi aşma, mükemmel olma, çaba sarf etme ve geleneksel bilgi birikimine meydan okuma eğilimlerimizi gösterdik. Yine de, almak istediğimiz birkaç önceden tanımlanmış yol var ve asla kırmaya cesaret edemeyeceğimiz bazı kurallar var; kendimiz tarafından belirlenenler.

Coventya zihniyeti aşağıdaki ilkelere ve prensiplere dayanmaktadır:

  • Vizyon, misyon ve değerlerin uygulamaya entegre etmek
  • Her çalışanın sağlığını, güvenliğini ve refahını artırmak
  • Tüm personel için adil, eşit ve tutarlı istihdam şartları ve koşulları sağlamak
  • Daha yüksek performans için çalışanların iş süreçlerine katılımını ve taahhütlerini artırmak
  • Yurtdışında eğitim ve deneyim ile kişisel gelişim fırsatları sunmak
  • Grubun değişen ihtiyaçlarını öğrenme ve bunlara adapte olma konusunda esneklik, yaratıcılık ve açıklık ile mükemmelliği yakalamak