Dünyamız yüksek oranda petrol bazlı ürünlerin kullanımına bağımlıdır. Yakıttan yüz kremlerine kadar bu karbon bazlı ürünlerin arzının bir şekilde kısıtlanması halinde şu anda bildiğimiz dünya dramatik bir biçimde değişebilir. Bu boru hattının düzgün şekilde çalışmasında metal kaplamanın ne kadar önemli bir rol oynadığını çok az insan bilir.

Korunmayan boru hattı, valfler ve diğer dağıtım bileşenleri üzerinde korozif sıvılar, gazlar ve deniz suyu büyük tahribata yol açar. İnvar, Hasteloy ve hatta Paslanmaz Çelik gibi sofistike alaşımların kullanımı maliyetlidir ve aynı zamanda üretimde bazı güçlüklere yol açar.

Elektrolitik ve elektrolitik olmayan kaplamalar bu pazar segmentinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Elektrolitik Olmayan Nikel bu sektörde yoğun olarak kullanılmaktadır ve 1950’lerin sonlarından itibaren güvenilir bir saha hizmeti sunmuştur. Dünyada tüm Elektrolitik Olmayan Nikelin yaklaşık %15’i bir şekilde petrol keşfi, rafine ve son kullanıcıya dağıtım ile ilgili olarak kullanılmaktadır.

Prosesler

COVENTYA global uygulama portföyünde bu sektörün öneminin farkındadır. Avrupa, Güney Amerika ve ABD’de gösterdiğimiz mevcudiyet yoluyla çeşitlendirdiğimiz pazarımız ile güçlü bir şekilde büyüdük.

Brezilya, Çin, Doğu Avrupa ve gelişen Güney Batı Asya ülkeleri bu yüksek düzeyde teknik ve kritik pazar segmentinde sürekli genişleme için büyük fırsatlar sunmaktadır.

Yenilikler

Yüksek petrol fiyatlarının baskısı ve daralan arz ile Petrol Şirketleri bir zamanlar çok güç olduğu kabul edilen alanlarda keşifler yapmaya başlamıştır. Bu zorlu ortamlar yeni kaplamaların zorlu koşullara dayanmasını gerektirmektedir. COVENTYA bu zorlu koşulların üstesinden gelmek için ENOVA H15 ve ENOVA 949 gibi ürünler sunmaktadır. Her iki Elektrolitik Olmayan Nikel prosesi de gözeneksiz olan ve saldırılardan etkilenmeyen bir çökelti sağlayan %10’un üzerinde fosfor ile alaşım halinde bir Nikel film üretmektedir.

Yeni ve yenilikçi kompozit kaplamalar kendilerine kullanım alanları bulmaktadır ve performansı daha da artırmak için muhtemelen gelecekte nanopartikül bazlı filmler ortaya çıkacaktır. ENOVA KR boron nitrit partikülleri nikel fosfor matrisine dahil eden eşsiz bir kaplamadır. Bu partiküller aşınma direncini ve kayganlığı artırır ve boron nitrit mükemmel bir kuru film yağlayıcıdır. Son olarak bir PTFE kompoziti olan ENOVA 110 mükemmel kayganlık ve kalıp serbest bırakma özellikleri sunan bir çökeltidir.

Rüzgar ve güneş enerjisi gibi gelişmekte olan teknolojiler ve diğer alternatif yakıtlar da COVENTYA gibi yeniliklere dayalı bir Şirket için büyüme fırsatları yaratmaktadır.

Fonksiyonel

Elektrolitik Olmayan Nikel – ENOVA Hattı
Enova Yüksek Fos Sistemleri – ENOVA H 15 & ENOVA 949/950
Enova Orta Fos Sistemleri – ENOVA EF 587 & ENOVA EF 509
ENOVA Düşük Fos Sistemleri – ENOVA EF 163 &ENOVA EF 243
Özel kompozit Sistemler – ENOVA KR (hBN) & ENOVA 110 (PTFE)